3D-tulostus ohjelmisto

Integrerade CAD/CAM-system för design, konstruktioner och kvalitetskontroll.

Med CAD/CAM kan du skapa grafiska representationer av anläggningar och databaser, solidmodeller och trådmodeller med mera. CAD används för att rita upp digital design som i sin tur kan skrivas ut i 3D-skrivare.