Copper*

*Järjestelmä täytyy täydentää Debinder-liuotusyksiköllä.

Copper on kuparimateriaali, joka soveltuu lämmön ja sähkön siirtoa vaativiin sovelluksiin. Kuparilla on erinomainen lämmön- ja sähkönjohtavuus ja sitä käytetään hyödyksi erilaisissa sähkösovelluksissa esimerkiksi öljy-, kaasu- ja autoteollisuudessa sekä kulutustuoteteollisuudessa.

Koppar Desktop Metal.jpg

Täältä löydät lisätietoa, datalehden ja käyttöturvallisuustiedotteen.
Ota yhteyttä Protechiin keskustellaksesi suoraan myyjän kanssa.

Copper*