Tietosuojakäytäntö (GDPR)

Henkilötietojen käsittelystä vastaa Protech Lahti Oy. Protech käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuojadirektiivin mukaisesti.

Tekstissä sanoilla "me, meidän ja meidät" tarkoitetaan Protechia sekä sanalla "sivusto" tarkoitetaan www.protech.fi – sivustoa.

1. Henkilötietojen käsittely

Protech on vastuussa asiakkaiden antamien tai Protechin keräämien henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuojaperiaatteita.

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

  • Sähköpostitse osoitteella: info@protech.fi
  • Kirjeitse osoitteella: Protech Lahti Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

2. Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sekä sinun meille antamia, että meidän sinulta keräämiämme henkilötietoja.

Henkilötietoja ovat nimi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yhteydenoton päivämäärän ja kellonajan. Lisäksi rekisteri sisältää lupatiedot (suostumus tiedotteiden ja markkinointiviestien lähettämiseen) ja tilaushistorian (tiedot asiakkaan ostoista).

Saamme ja keräämme henkilötietojasi kaupanteon yhteydessä, luotuasi tilin sivustollamme, soittaessasi meille tai olemalla meihin yhteydessä tekstiviestin, sähköpostin tai chatin välityksellä. Keräämme tietojasi myös, kun kirjaudut uutiskirjeemme tilaajaksi tai käyt sivustollamme. Protechin verkkokaupan asiakkaana sinulla on mahdollisuus ostaa tuotteita ja nähdä ostohistoriasi sekä yrityksesi tiedot.

Protech saattaa saada henkilötietojasi myös kolmannelta osapuolelta, kun vastaanotamme sähköpostia tai muun yhteydenpidon välityksellä. Käyttäessämme tai luovuttaessamme näin saatuja henkilötietoja ilmoitamme sinulle asiasta viipymättä. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

3. Miksi käsittelemme henkilötietoja ja mitkä ovat oikeutemme henkilötietojen käsittelyssä?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden vaatimiin tarkoituksiin sekä yhteydenpitoon. Keräämme tietoja tiettyä ja laillista tarkoitusta varten, emmekä käsittele niitä myöhemmin sopimattomalla tavalla. Henkilötiedot, joita saamme ja keräämme ovat käyttötarkoituksen eli yritystoiminnan

Tili Protechissa:
Tili voidaan luoda itse suoraan sivustollamme tai jonkun työntekijämme toimesta tai kaupanteon yhteydessä. Tilin kautta Protech kerää henkilö- ja osoitetiedot. Laillinen peruste henkilötietojen käsittelyssä tässä tilanteessa on oikeutettu etu, mikä tarkoittaa, että Protechilla ja tilille rekisteröityneellä on asianmukainen asiakkuus / jäsenyys suhde. Lisäksi rekisteröity antaa tilille rekisteröityessään suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Jos haluat vain käydä sivustollamme, sinun ei tarvitse antaa mitään henkilökohtaisia tietoja.

Suoramarkkinointi:
Protech käsittelee henkilötietoja markkinointitarkoituksessa.

Protech kerää henkilötietoja ollessaan yhteydessä kanssasi puhelimitse, sähköpostilla, kirjeellä, chat-toiminnolla tai messuilla, uutiskirjeiden tilaamisella, aiemmin perustetun liikesuhteen tai muiden kanavien kautta. Henkilötietoja voidaan myös hakea muista lähteistä, jotka perustuvat ammatilliseen rooliin, jos katsomme, että saatat olla kiinnostunut tietyistä tuotteista tai tapahtumista.

Kirjanpito:
Protech käsittelee henkilötietoja kirjanpidon yhteydessä. Protechilla on oikeudellinen velvoite toimia näin. Nämä tiedot tallentuvat kirjanpidossa käsiteltäviin kauppadokumentteihin, ollessasi tuotteiden tai palveluiden ostajana tai myyjänä. Tällaisia tietoja ovat tässä yhteydessä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Protechin kirjanpito on ulkoistettu ja palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja puolestamme. Käytämme ainoastaan sellaista palveluntarjoajaa, joka huolehtii asianmukaisista suojatoimista ja varmistaa, että käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

4. Henkilötietojen antaminen eteenpäin ja maantieteellinen käsittelyalue

Annamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme sekä ulkoistetuille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme. Käytämme ainoastaan sellaisia palveluntuottajia, joka huolehtivat asianmukaisista suojatoimista ja varmistavat, että käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Protech voi myös jakaa henkilötietojasi fuusion, koko- tai osaomaisuuden myynnin tai hankintojen yhteydessä. Voimme myös paljastaa henkilötietojasi viranomaisille, jotka sitä pyytävät.

Protech käsittelee henkilötietoja sekä EU: n ja ETA: n sisällä, että sen ulkopuolella. Protech käyttää tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötietojen lähettäminen tapahtuu laillisella tavalla ja että tiedot suojataan myös vastaanottajan taholta EU: n ja ETA:n ulkopuolella.

5. Henkilötietojen käsittelyaika

Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen eli kunnes tietoja on käytetty siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu tai kerätty.

Tili-asiakkuuden ollessa kyseessä henkilötiedot tallennetaan niin kauan kuin sinulla on tili Protechilla tai kaksi vuotta viimeisestä yhteydenotosta.

Henkilötiedot, joita käsitellään kirjautumisen yhteydessä mutta ilman varsinaista tiliasiakkuutta, säilytetään kahden kuukauden ajan.

Protech käsittelee henkilötietoja markkinointitarkoituksessa toistaiseksi.

Kirjanpidossa käytettäviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kymmenen vuoden ajan päättyneen tilikauden jälkeen.

Lakisääteisten vaatimusten tai viranomaispäätösten takia henkilötietoja voidaan säilyttää myös edellä mainittua pidempään.

6. Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää kirjallisesti tietoja henkilötiedoistasi. Voit pyytää meitä, milloin tahansa korjaamaan väärää tietoa tai poistamaan henkilötietojasi rekisteristämme sekä antamaan kopiot henkilötiedoista.

Jos sinulla ei ole syytä pyytää poistamaan tietoja tai pyyntösi on kohtuuton, kuten tietojen poistamisen pyyntö usein ja lyhyillä väliajoilla, voimme joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai toteuttaa pyynnön veloittamalla maksun, joka kattaa pyyntösi aiheutuvat hallintokulut.

Oikeutesi suoramarkkinoinnin estämiseksi
Asiakas voi estää henkilötietojen käyttämisen suoramarkkinointiin, milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (katso kohdan 1. yhteystiedot). Ilmoituksen jälkeen lopetamme henkilötietojen käyttämisen suoramarkkinoinnissa ja poistamme tiedot, joita emme tarvitse muuhun tarkoitukseen tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Oikeutesi valituksen tekemiseen
Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käytöstä tietosuojavaltuutetun toimistolle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi